Algemene Voorwaarden

DNR 2011

Voor zover niet anders overeengekomen, geldt voor de door Bartosz Ingenieursburo B.V. uit te voeren werkzaamheden ‘De Nieuwe Regeling 2011’ (DNR 2011). U kunt deze voorwaarden hier downloaden.